Decoration of the header on the right side Decoration of the header on the left side
next button previous button
Çeşitli Çalışmalar
Cami Yazıları
Cami Yazıları
Ahşap Tabela
Tezhip
Sedef Oygu


Naht - Ahşap Oyma

Naht / Ahşap Oyma
Yapılan araştırmalarda İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin heykel ve oyma süsleme eserlerine rastlanmıştır. Bu eserlerde Çin ve Hint sanatının izleri görülmektedir. Ancak İslam dininin heykeltıraşlık sanatına müsaade etmemesi, Müslümanlar ve Türkler arasında ahşap oymacılığı sanatında ilerlemesine yol açmıştır.

Rölyef

Rölyef
Türk maden sanatının kökü yine Pazırık ve Noin Ula kurganlarına kadar uzanır. Hunlar ve Göktürkler döneminde çok güzel örnekleri elde edilen madeni eşyalar üzerinde stilize hayvan ve bitki motifleri adeta birer nakış gibi işlenmişti. Yine Anadolu Selçukluları döneminde güzel eserler verilmişti..

Cami Yazıları

Cami Yazıları
Camilerimize kalıcı kaliteli eserler sunmayı dert edinmiş sanatkarlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarından bazı örnekler. Galerimizde eserlerimizin arasında kıl testeresi ile oyulmuş (NAHT) metrelerce kuşak yazılar, cami takımları (cihayar-i güzin), kubbe yazıları ve mihrap ayetlerinden oluşan yapılmış örnekleri görmektesiniz.

Sedef Oygu

Sedef Oygu
Özenle seçilmiş nadide bulunan sedef kabuklarına istenilen figür ve hüsn-ü hat itina ile işlenir… Sedef kabuğu doğal görünümüne uygun bir zemin ve ışıkladırma desteği ile dikkat çekici bir eser haline gelir.

Tezhip

Tezhip
Tezhip (Osmanlıca: Tezhib) kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat” “altınlama süslemeler” demektir..

Ebru - Kaat-ı

Ebru / Kaat'ı
Kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri… Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır..

Dijital Baskı

Dijital Baskı
Kanvas Tabloların imalatında kullandığımız makine ve boyalar dünya markası HP tarafından üretilmekte olup; bu makinelere en uygun ölçü olan 360~400 Gr % 100 pamuklu tuval bezine baskı yapılmaktadır. Özenle HP mürekkepler ve 1.sınıf makinelerle 360~400 gram %100 pamuklu canvas kumaşa baskısı yapılan tablolarınız usta eller tarafından isteğinize göre çerçeveli ya da 3-4 cm enindeki özel olarak kurutulmuş ağaç şase üzerine monte edilerek dekoratif olarak hazırlanmaktadır..

Kaligrafi

Kaligrafi / Davetiye
Kelimenin kökeni Yunanca kallos 'güzel' ve graphos 'yazı' kelimeleridir. Süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı toplumlarına ait tarihleri çok eskiye dayanan bir çok kaligrafi örneği mevcuttur. İslam uygarlıklarında kaligrafi 'hat sanatı'- yabancı bir terim olan kaligrafi anlamını tam olarak karşılamıyor olsa da- adını alır.

Ahşap İşleri

Ahşap İşleri
Masif yerli ve ithal ağaç seçenekleri ile el işçiliğinin birleşimi ile ister modern, ister nostalji esintileri, Osmanlı motifleri ile, siz değerli dostlarımızın isteklerine uygun dış ve iç cephe tabelaları, yazı, plaket, isimlik gibi özel yerlerde ku llanılacak bu ürünlerde renkler ahşabın doğal dokusunun desteği ile güzelleşir.


Motif