Decoration of the header on the right side Decoration of the header on the left side


RÖLYEF

Türk maden sanatının kökü yine Pazırık ve Noin Ula kurganlarına kadar uzanır. Hunlar ve Göktürkler döneminde çok güzel örnekleri elde edilen madeni eşyalar üzerinde stilize hayvan ve bitki motifleri adeta birer nakış gibi işlenmişti. Yine Anadolu Selçukluları döneminde güzel eserler verilmişti. Rölyef ise Metal üzerine, kalem gibi malzemeler yardımı ile arkadan ve önden çizim yapılarak desen oluşturma sanatıdır. Estetik ve tarihi değeri olan mimari yapılar ile değişik objeleri süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, pirinç levha üzerinde çalışma tekniğidir.

01
Rölyef
02
Rölyef
03
Rölyef
04
Rölyef
05
Rölyef
06
Rölyef
07
Rölyef
08
Rölyef
09
Rölyef
10
Rölyef
11
Rölyef
12
Rölyef


Motif